ทำความรู้จักกับ PLA และ CPLA

ทำความรู้จักกับ PLA และ CPLA

PLA หรือ Polylactic Acid พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเพราะผลิตจากธรรมชาติ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง  ซึ่งจะแตกต่างจากพลาสติก PE หรือ PET  

PLA มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับพลาสติกทั่วไป สามารถขึ้นรูปเป็นฝา แก้ว-ช้อน-ส้อม หรือภาชนะได้ สามารถย่อยสลายได้ดีกว่า เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

CPLA หรือ Crystallized Polylactic acid  พลาสติก PLA ที่เพิ่มคุณสมบัติให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ได้ถึง 85 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการเสียรูป หรือบิดเบี้ยว

พลาสติกยังคงมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ได้ยากขึ้น ทำให้เกิดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น PLA จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี