ถุงกระดาษทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กระแสรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม เข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมากห้างร้านต่างๆ หันมาสนใจถุงกระดาษ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น